MonthWeekDay
December 2021
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
November 28, 2021November 29, 2021November 30, 2021 December 1, 2021 December 2, 2021

All day: Party

December 3, 2021 December 4, 2021

All day: Wedding

December 5, 2021 December 6, 2021

All day: Party

All day: Party

December 7, 2021

All day: Party CoG Missions

December 8, 2021 December 9, 2021

All day: Party

December 10, 2021 December 11, 2021

All day: Wedding

December 12, 2021

All day: Christmas Party

December 13, 2021 December 14, 2021

All day: Party

December 15, 2021 December 16, 2021

All day: Christmas Party

December 17, 2021 December 18, 2021

All day: Wedding

December 19, 2021

All day: Wedding

December 20, 2021December 21, 2021December 22, 2021December 23, 2021December 24, 2021December 25, 2021
December 26, 2021December 27, 2021December 28, 2021 December 29, 2021

All day: Wedding

December 30, 2021 December 31, 2021

All day: Wedding

January 1, 2022